Esittely

Tytti Lehtovaara

Olen pukeutumisen ja kulutuksen väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta, Historian ja etnologian laitokselta, KUMUsta. Tutkin naisten pukeutumis- ja kulutusvalintoja menneessä ja nykyhetkessä kulttuurisesta näkökulmasta. Tieteenalani on etnologia, ja olen kiinnostunut ihmisten arjessa tapahtuvista pukeutumis- ja kulutusvalinnoista. Minua kiehtoo erityisesti ihmisten omat kokemukset, merkitykset, motiivit ja kehollisuus.

Kirjoitan blogia tutkimukseni ohella ja tätä kautta haluan levittää pukeutumisentutkimuksen avulla saatua kulttuurista tietoa, sekä haluan myös kertoa millaista on kulttuurintutkijan työ. Tulen käsittelemään blogissa laajasti erilaisia teemoja liittyen pukeutumiseen, kulutukseen, kulttuuriin, arkielämään, etnologiaan, etnografiaan ja tutkijan työhön.

Vaatteitako vain? – blogi on omien ajatusteni ulostuontikanava. 

Blogi

%d bloggers like this: